Experienţa EPTISA România în pregătirea proiectelor de infrastructură de apă şi canalizare reflectată într-un articol tehnic al Revistei EDILITATEA (număr publicat în iulie 2020)

Titlul articolului: CERCETĂRI PRIVIND TRATABILITATEA APEI CU TURBIDITĂŢI RIDICATE ŞI MINERALIZARE SCĂZUTĂ

23 iulie 2020

Articol tehnic realizat de

Dr. Ing. ALEXANDRESCU CONSTANTIN - Director General Adjunct, EPTISA România

VULPAŞU ELENA - Conf. Dr. Ing. Chim.

RACOVIŢEANU GABRIEL - Prof. Dr. Ing., Universitatea Tehnică de Construcții București

REZUMAT

Articolul prezintă rezultatele cercetărilor experimentale efectuate pe sursa de apă Valea Dorului care alimentează stația de tratare a orașului Sinaia. În perioadele de viitură apa prezintă turbidități ridicate, încărcare organică și culoare cu valori mari, dar în același timp valori mici ale mineralizării. Cercetările au fost efectuate cu scopul de a identifica schema de tratare care să răspundă în astfel de situații. Rezultatele obținute au arătat că prin alegerea adecvată a reactivilor de coagulare-floculare și a dozelor acestora dar și a unei tehnologii de decantare performante se poate obține o calitate foarte bună a apei tratate cu o schemă de tratare convențională.

Acest articol are la bază determinări experimentale derulate de Eptisa România în cadrul proiectului "Pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Prahova în perioada 2014-2020".

Pentru a citi în întregime articolul, puteți accesa website-ul oficial al revistei EDILITATEA: https://www.appfe.ro/_uploads/content/000056/205_773_01_edilitatea-nr-1---2020.pdf