Experienţa EPTISA România în pregătirea proiectelor de infrastructură de apă şi canalizare reflectată într-un articol tehnic al Revistei EDILITATEA (număr publicat în martie 2021)

Titlul articolului: JUSTIFICAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A REABILITĂRII REŢELELOR DE DISTRIBUŢIE A APEI POTABILE ŞI DE CANALIZARE

23 martie 2021

Articol tehnic realizat de

ALEXANDRESCU CONSTANTIN - Director General Adjunct, EPTISA România

RĂUŢU RADU ŞTEFAN - Banca Europeană de Investiții - JASPERS, biroul București

REZUMAT

În contextul schimbărilor climatice și al deteriorării în timp a rețelelor de apă potabilă, reabilitarea acestora și implicit reducerea pierderilor de apă devine o necesitate stringentă, cu condiția justificării din punct de vedere tehnic și economic a reabilitării.

O gestionare corectă a problemei apei care nu aduce venituri, prin reabilitare, poate aduce beneficii tehnice, financiare și economice semnificative.

Reabilitarea rețelelor de canalizare are ca principal obiectiv reducerea infiltrațiilor și vizează extinderea duratei de viață a respectivelor rețele. Reabilitarea se referă atât la repararea, cât și la înlocuirea tubulaturii de canalizare și, în general, proiectele de reabilitare conțin ambele elemente.

Articolul are la bază justificarea reabilitărilor de către EPTISA România în cadrul proiectului "Pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Olt în perioada 2014-2020".

Pentru a citi în întregime articolul, puteţi accesa website-ul oficial al revistei EDILITATEA:

https://www.appfe.ro/_uploads/content/000077/264_948_01_edilitatea-nr-4-full.pdf