În calitate de Inginer, Eptisa va superviza lucrările din cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Argeş"

Supervizarea contractelor de lucrări va fi realizată cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în construcţii, precum şi cu respectarea Condiţiilor de Contract FIDIC - Cărţile Galbenă şi Roşie

01 octombrie 2012

În perioada octombrie 2012 - iulie 2016, Eptisa va acorda Beneficiarului, S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti, servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii de apă şi apă uzată, contribuind astfel la atingerea obiectivului proiectului de a furniza o strategie locală pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată.

Implementarea cu succes a contractului va conduce la finalizarea cu succes din punct de vedere al calităţii, costurilor şi perioadei de timp, a celor 11 contracte de lucrări propuse în cadrul Proiectului, în conformitate cu Decizia de Finanţare şi cu respectarea condiţiilor din Contractul de Finanţare.

Eptisa va acorda asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor, prin asumarea responsabilităţilor Inginerului de supervizare, definit în condiţiile de contract FIDIC, pentru reabilitarea sistemelor de apă din următoarele aglomerări:

  • aglomerarea Piteşti - 254.200 p.e., care include următoarele localităţi: Piteşti, Albota, Bascov, Bradu, Merişani, Mărăcineni, Mosoaia, Ştefăneşti;
  • aglomerarea Costeşti-Buzoeşti - 4.700 p.e., care include localităţile: Costeşti şi Buzoeşti;
  • aglomerarea Topoloveni - 7.100 p.e.

 
 În calitate de Inginer, Eptisa va superviza lucrările din cadrul proiectului