Infrastructura de apă potabilă si apă uzată din Judeţul Harghita va fi îmbunătăţită cu sprijinul Eptisa

Eptisa va acorda asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor în vederea extinderii şi reabilitării infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Harghita, pentru conformarea cu obligaţiile negociate de România în Tratatul de Aderare şi cu obiectivele POS Mediu.

11 aprilie 2012

În calitate de Consultant, Eptisa va acorda sprijin Beneficiarului S.C. Harviz S.A., pentru implementarea cu succes a proiectului şi va furniza asistenţă tehnică, sub forma serviciilor de supervizare a lucrărilor, pentru implementarea a opt contracte de lucrări pentru îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de canalizare şi de alimentare cu apă potabilă în Judeţul Harghita, prin derularea activităţilor specifice aferente componentelor sale:
 • Asigurarea documentaţiilor de atribuire şi a documentelor suport pentru contractele din cadrul proiectului, conform legislaţiei naţionale;
 • Asigurarea de sprijin Operatorului Regional pe parcursul derulării licitaţiilor;
 • Asigurarea suportului necesar UIP, astfel încât să fie capabil să gestioneze atât programul de investiţii curent, cât şi programul de investiţii pe termen mediu şi lung;
 • Asigurarea condiţiilor pentru gestionarea prin sisteme de management moderne şi eficiente a reţelelor de apă şi canalizare din cadrul aglomerărilor urbane incluse în proiect: Miercurea Ciuc, Vlăhiţa, Sandominic, Siculeni Ciceu;
 • Optimizarea şi modelarea hidraulică a reţelelor de apă şi canalizare;
 • Asigurarea condiţiilor pentru reducerea pierderilor în reţelele de apă;
 • Asigurarea implementării optime a contractelor de lucrări prin gestionarea calităţii apelor reziduale descărcate în reţeaua publică de canalizare;
 • Asistarea Operatorului Regional în adoptarea planului de acţiune pentru protecţia surselor de apă;
 • Asigurarea implementării strategiei de management a nămolului rezultat din procesul tehnologic al staţiilor de tratare apă şi al staţiilor de epurare;
 • Actualizarea Master Plan-ului de apă şi canalizare din regiune;
 • Asigurarea publicităţii adecvate Măsurii şi informarea corectă a populaţiei privind lucrările de construcţie propuse în Proiect, conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România 2007 - 2013.

 
 Infrastructura de apă potabilă si apă uzată din Judeţul Harghita va fi îmbunătăţită cu sprijinul Eptisa