Protecţia informaţiei şi politica de securitate

În această secţiune, Eptisa Romania cu J40/3249/2004, RO16193331, adresa Şos Dudeşti-Pantelimon, nr. 42, sector 3, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti, deţinătoare a web site-ului www.eptisa.com/ro, stabileşte politica de securitate corporatistă cu privire la informaţiile personale pe care utilizatorii le pot furniza la accesarea web site-ului. Politica de securitate a acestui site este conformă cu legislaţia in vigoare privind la protecţia informaţiilor personale.

Utilizarea şi tratarea informaţiilor personale

În conformitate cu prevederile Legii nr 506/2004 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, EPTISA informează că informaţiile personale furnizate de dumneavoastră precum şi informaţiile pe care le puteţi accesa în urma navigării pe web site-ul EPTISA vor fi adăugate la fişierele companiei. Aveţi dreptul de a accesa, modifica, şterge şi de opoziţie cu procesarea datelor dumneavoastră, în conformitate cu termenii şi condiţiile descrise în al doilea paragraf de mai jos. În conformitate cu legea comerţului electronic nr 365/2002 şi legea 121/2006 de modificare şi completare a legii 365/2002, EPTISA nu va transmite mesaje publicitare nesolicitate de utilizatori. EPTISA va identifica mesajele electronice şi cele de tip newsletter care conţin exclusiv reclamă sau promoţii prin folosirea cuvântului “publicitate”.

În cazul în care este necesară completarea unui formular (înregistrarea pentru participarea la seminarii sau la alte evenimente) sau dacă se transmite un e-mail (contact:bucuresti@eptisa.com sau oportunităţi de carieră: hr@eptisa.com), folosind opţiunea “trimite” se presupune că utilizatorul a fost informat (în conformitate cu articolul 4 din legea nr. 506/2004) şi şi-a dat acordul (în conformitate cu art. 5 din legea nr. 506/2004) cu privire la politica de protecţie a informaţiei.

Astfel, atunci când EPTISA solicită informaţii private, se va include declaraţia legală corespunzătoare precum şi un link către prevederile legale în domeniul protecţiei vieţii private pentru a informa cu privire la drepturile şi obligaţiile legale.

Exercitarea drepturilor: access, modificare, renunţare şi opoziţie

Persoanele fizice care au oferit informaţii EPTISA îşi pot exercita liber dreptul de a accesa, modifica, renunţa şi de opoziţie faţă de informaţiile deţinute. Datorită naturii confidenţiale a acestei informaţii, acest drept nu poate fi exercitat prin telefon deoarece acest mijloc de comunicare nu permite identificarea deţinătorului informaţiei. Persoanele interesate îşi pot exersa dreptul prin transmiterea unei scrisori la următoarea adresă: Şos. Dudeşti-Pantelimon, nr. 42, sector 3, Bucureşti, cu precizarea “Exercitarea drepturilor” (scrisoarea va fi semnată şi însoţită de o fotocopie a cărţii de identitate).

Minori

Web site-ul EPTISA nu este destinat minorilor. Nerespectarea acestei cerinţe nu atrage raspunderea companiei EPTISA.

Modificarea politicii de protecţie a informaţiei

EPTISA îşi rezervă dreptul de modifica politica de protecţie a informaţiei. Orice modificare va fi publicată în termen de cel puţin 10 zile înainte de punerea în aplicare. Utilizarea web site-ului după această dată implică acceptarea expresă a utilizatorului.