Angajament pentru calitate

Angajamentul Eptisa este de a oferi clienţilor servicii excelente şi management de calitate

Managementul Calităţii Şi Managementul Mediului

Angajamentul Eptisa de a oferi un management de calitate prin continua îmbunătăţire a serviciilor face parte din planul strategic al companiei. Pentru Eptisa, calitatea înseamnă un management adecvat pentru toate resursele cu scopul de a obţine rezultate optime şi de a garanta servicii excelente clienţilor, acesta fiind un obiectiv strategic al companiei.

Acest lucru este ilustrat prin sistemul de management al calităţii, Eptisa România obţinând în 2007 certificarea pentru managementul calităţii şi managementul de mediu si în 2009 pentru sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Sistemul de Asigurare a Calităţii al Eptisa Servicios de Ingenieria (SAC) a fost în mod oficial implementat în anul 1995, când a obţinut certificările în domeniul calităţii şi al mediului (ISO 9001 & ISO 14001) eliberate de autoritatea spaniolă în domeniu (AENOR). Această abordare structurată a ajutat compania la îndeplinirea cerinţelor clienţilor săi şi este în prezent utilizată în cadrul tuturor proiectelor sale locale şi internaţionale.

Pentru simplificare şi eficienţă sistemele de management al calităţii şi de mediu au fost unificate şi incluse în Sistemul Integrat de Management al Calităţii şi Mediului, ca dovadă a anagajamentului nostru pentru asigurarea calităţii şi respectarea mediului înconjurător, având ca obiectiv final îndeplinirea aşteptărilor clienţilor.