Angajament pentru dezvoltarea durabilă

Eptisa aplică principiile dezvoltării durabile pentru progresul societăţii

Exploatarea nerațională a resurselor planetei compromite dezvoltarea durabilă și resursele disponibile pentru viitoarele generații.

Ingineria este esenţială pentru conservarea mediului, ecologizare, pentru un management eficient al apei potabile şi menajere precum şi pentru găsirea surselor de energie alternativă pentru un viitor mai sigur. Eptisa crede că progresul trebuie sa aibă în vedere conservarea mediului, planurile strategice ale companiei incluzând politici în strânsă legătură cu dezvoltarea durabilă. Sistemul de management al mediului descrie angajamentul Eptisa de a contribui la reducerea impactului asupra mediului.

Obiectivul companiei este ca activităţile derulate să aibă efecte minime asupra mediului prin aplicarea unui program de bune practici în domeniul mediului cu scopul de a salva resursele naturale şi de a realiza un management adecvat al deşeurilor.

Sustenabilitatea mediului în servicii și produse

Pentru a respecta natura, fiecare divizie business dezvoltă și implementează planuri operaţionale detaliate cu scopul de a proteja sustenabiliatea mediului încojurător. Printre acestea se află:

Transport

Eptisa crede în optimizarea mobilității pentru a minimiza impactul economic și de mediu cu scopul de a spori bunăstarea prin exploatarea rațională a resurselor.

Energie

Eptisa se implică în economisirea de energie, căutarea de noi surse şi facilităţi şi a unei infrastructuri eficiente din punct de vedere energetic, colaborând în programele de dezvoltare a energiei regenerabile din mai multe ţări în curs de dezvoltare.

Apă

Angajamentul Eptisa în sectorul de apă este îmbunătățirea accesului la apa în întreaga lume prin oferirea de know-how în servicii de inginerie și manageriale. Eptisa colaborează cu agenţiile multilaterale în proiecte de infrastructură și alimentare cu apă şi canalizare din țările în curs de dezvoltare.