Angajament pentru mediul social

Cunoştinţele tehnice şi abilităţile de management puse în serviciul dezvoltării şi cooperării sociale

Eptisa este o companie importantă pentru dezvoltarea societăţii datorită serviciilor şi proiectelor pe care le implementează precum şi a managementului eficient, cunoştinţelor tehnice şi tehnologice puse în slujba ţărilor aflate în curs de dezvoltare.

Avand în vedere această realitate, din 1996 Eptisa s-a specializat, la nivel internațional, în cooperarea pentru dezvoltare care a adus beneficii atât companiei cât şi societăţii. În prezent, compania este un punct de referinţă pentru managementul fondurilor multilateriale și cooperează cu principalele agenţii de dezvoltare internaţională.

Obiectivele acestei cooperări sunt combaterea sărăciei, în acest sens fiind necesar sprijinul tehnic al diferitelor companii, inclusiv al companiilor de inginerie care dispun de un vast know-how în domeniu.

Punctele forte ale Eptisa sunt cunoştinţele tehnice şi de management, abilitatea de a identifica şi de a defini soluţiile tehnice, contribuţia la îmbunătăţirea capitalului fix şi răspunsul promt în situaţiile cele mai dificile.

În plus, în ţările în curs de dezvoltare sunt implementate proiecte în care problemele tehnice au o strânsă legătură cu cele sociale. De aceea, este necesară înţelegerea factorilor sociali şi culturali (diferiţi în funcţie de locaţie) astfel încât soluţiile tehnice propuse să fie adecvate.

Responsabilitatea companiei se bazează pe respectul unor principii de acţiune, pe aprecierea calității vieţii şi a resurselor materiale, conştientizarea şi consensul diverșilor participanţi locali, compatibilitatea cu procesele de dezvoltare locale şi conservarea resurselor naturale.

Profesioniştii Eptisa înţeleg importanţa acordării de sprijin la nivel local consultanţilor, centrelor de cercetare, instituţiilor publice, universităţilor şi ONG care au experienţă şi cunosc dinamica societăţii şi au abilitatea de a înţelege necesităţile populaţiei, având experienţă în sectorul social şi dispunând de cunoştinţe tehnice şi tehnologice la nivel local.

Responsabilitate și respectul culturilor locale

Dezvoltarea proiectelor locale nu implică doar cunoștinte tehnice: problemele tehnice sunt întotdeauna asociate cu probleme sociale. Prin urmare, este necesar să înţelegem aspectele socio-culturale (diferite în fiecare locație) pentru a ne asigura că soluțiile tehnice propuse sunt adecvate și răspund tuturor cerințelor proiectului.

În implementarea proiectelor, politica de responsabilitate socială Eptisa respectă o serie de principii: (i) valorile locale și resursele materiale, (ii) sentimentul de apartenență al populatiei locale, (iii) consensul autorităților locale (iv) compatibilitatea cu procesul de dezvoltare locală și (v) conservarea resurselor naturale locale.

Managementul și echipa tehnică înţeleg perfect importanța altor actori precum consultanţi, centre de cercetare, universităţi şi instituții publice pentru dezvoltare. Acest lucru este valabil și în cazul ONG-urilor care au cunoștințe și experiența în dinamica societății.

Managementul Eptisa, conştient de importanţa şi de scopul pe care responsabilitatea socială îl are în activitatea companiei, promovează activ responsabilitatea fiecarui angajat de a respecta legile naţionale şi internaţionale privind condiţiile de lucru şi respectul pentru comunitatea locală cu care interacţionează.