Angajament pentru profesionalism

Eptisa crede în bunastarea şi dezvoltarea profesională a angajaţilor

Departamentul de resurse tehnice

Eptisa promovează instruirea, creativitatea şi spiritul de echipă în rândul angajaților pentru a spori eficienţa, productivitatea şi cunoştinţele de management. În acest scop a fost creat, în 2013, Departamentul de resurse tehnice, pentru a oferi tuturor profesioniștilor Eptisa suportul tehnic al echipei de ingineri, arhitecţi, economişti, geologi, chimişti, doctori, biologi, programatori, etc., care lucrează pentru a inova şi pentru a îmbunătăţi serviciile şi a le pune în serviciul întregii organizaţii.

Plan personal de dezvoltare profesională

Eptisa dispune de un plan personal de dezvoltare profesională bazat pe competenţele şi atribuţiile specifice fiecărui angajat. Planul intern de instruire şi de management al talentelor vine în sprijinul dezvoltării profesionale a fiecarui angajat al companiei.

Politica de sănătate, siguranţă şi prevenire a riscurilor la locul de muncă

Eptisa are un angajament ferm referitor la sănătatea și siguranţa la locul de munca în scopul prevenirii accidentelor şi asigurării bunăstarii angajaţilor săi în toată lumea. Recomandările de sănătate si de siguranță a muncii fac parte din planul de comunicare si training intern disponibil pe Intranet. Eptisa a adoptat Serviciul de Prevenire Comună în specialităţile tehnice pentru toate companiile din grup. Totodata, Eptisa a implementat Sistemul de management în prevenirea accidentelor la locul de munca, al cărui obiectiv principal este prevenirea accidentelor şi îmbunătăţirea sănătăţii ocupaţionale pentru a elimina sau atenua pericolele şi daunele în cazul, utilajelor, materialelor, produselor, activităților etc., dar și pentru a reduce problemele tehnice şi a promova proceduri sigure și eficiente de lucru.

Acest sistem de management este certificat de CERNE sub standardele specifice Sistemului de management al securității și sănătatii la locul de munca OHSAS 18001 care avizează compania să monitorizeze riscurile și să îmbunătățească performanța. Este un instrument eficient pentru a stabili o politică adecvată a securității și sănătații la locul de munca pentru companiiile care tind către o dezvoltare durabilă.

Politica de egalitate de gen și echilbrul între cariera și viața personală

Planurile de promovare a concilierii şi egalităţii au venit în sprijinul dezvoltării profesionale a femeilor în Eptisa, fiind o dovada a angajamentului companiei pentru familie.

Pentru îndeplinirea obiectivelor planului de promovare a concilierii și egalității de gen, în 2013, au fost ținute cursuri de instruire pentru a promova gradul de conștientizare și a integrara practicile de egalitate de gen în dezvoltarea carierei femeilor în cadrul companiei. În acest sens, compania își menține angajamentul pentru viața de familie prin aplicarea planurilor de echilibru între viața profesională și cea personală.

În acest an, Eptisa a reînnoit acordul de colaborare cu Fundația Adecco pentru dezvoltarea inițiativei “Planul de familie”, pentru a sprijini angajații care au în familie persoane cu handicap. Acest program, specializat în integrarea persoanelor cu handicap pe piața muncii, este unul din elementele fundamentale ale Politicii de Responsabilitate Socială Eptisa. Astfel, angajații care au copii sau rude sub 65 de ani cu handicap pot participa la programele de consiliere implementate de Fundația Adecco. Această atenție personalizată acordată membrilor familiei constă în orientarea, consilierea și oferirea unui plan de acțiuni adaptate nevoilor fiecărui participant. Aceste nevoi sunt evaluate în conformitate cu un plan de consiliere în următoarele domenii: medical, familie, social, educativ și profesional.