Implementarea Guvernării corporatiste

Guvernarea corporatistă reprezintă dezvoltarea unui cadru care gestionează în mod eficient relaţiile dintre acţionarii, Consiliul de administraţie, management şi principalii stakeholders ai Eptisa

Implementarea celor mai bune practici de guvernare corporatistă oferă încredere, siguranţă şi valoare în cadrul companiei. Prin urmare, misiunea managementului este de a se asigura că angajații acţionează într-un mod responsabil şi etic în decursul activității lor profesionale, aplicând aceste practici de guvernare prin folosirea și monitorizarea standardelor și a recomandărilor de responsabilitate socială, integrând regulile comportamentului intern, fără a neglija managementul strategic și eficiența operațională.

Consiliile de administrație

Pentru a implementa cele mai bune practici de Guvernanța Corporatistă și pentru a îndeplini în permanență angajamentul pentru transparența și etica în afaceri, Eptisa are urmatoarele Consilii de administrație: (i) Adunarea Generală a Acționarilor, (ii) Consiliul de administrație al Directorilor, (iii)Comitetul executiv.

Printre altele, obiectivele principale ale acestor consilii de administrație includ următoarele:

  • Asigură sustenabilitatea organizației, atât din punct de vedere economic-financiar, cât și social și al dezvoltării durabile;
  • Promovează un mediu de afaceri etic, cu bune practici pentru a sprijini directorii, managerii și angajații în prevenirea neregulilor lipsite de etică din cadrul companiei;
  • Asigură un cadru eficient al Guvernanței Corporatiste, stabilind politicile și regulamentele interne necesare;
  • Implică stakeholderii în modelul de guvernare corporatistă pentru a stimula colaborarea și pentru a maximiza valorile create;
  • Contribuie la consolidarea valorilor pe termen lung prin gestionarea atentă a reputației companiei;
  • Promovează transparența și asigură acuratețea informațiilor financiare publicate;
  • Monitorizează eficiența managementului operațional, optimizarea proceselor și respectarea legislației aplicabile.

Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă cel mai important organ de decizie al companiei. Hotărârile care privesc aspectele de competența acționarilor sunt adoptate prin voința majoritătii. Toti acționarii sunt reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor și se întâlnesc de cel puțin 2 ori în timpul anului financiar.

Consiliul de Administrație

Structura, programul de întâlniri şi regulamentele interne ale Consiliului de administraţie Eptisa sunt definite în clauze specifice în Articolele de Asociere şi de Capital Companies Act. În plus, Consiliul de administraţie, respectă recomandările aplicabile din Codul de Guvernanța Corporatistă. Consiliul de Administrație este alcătuit din șapte membri, dintre care trei sunt directori executivi.

Comitetul de Management

Obiectivul principal al Comitetului de management constă in definirea, implementarea și evaluarea planului strategic si operațional al Companiei, aprobat de Consiliul de Administrație.