Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesi için Teknik Destek ve Kontrolörlük

- European Comission

Yeni depolama sahası yapımı ve katı atık yönetimi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.
Miktar 2.497.280 €
ülkeTürkiye (Avrupa)

Açıklama

Bu projenin genel amacı Çanakkale ilindeki yeni bir düzenli depolama sahası yapımının kontrolörlük işlerinin yürütülmesi ve eskisinin kapatılmasıdır. Ayrıca, Eptisa, Kurumsal Kapasite İnşası Programı Desteği aracılığıyla katı atık yönetiminin doğru uygulanmasına yönelik teknik destek sağlar.

Faaliyet

Yürütülen faaliyetler arasında aşağıdakiler öne çıkartılabilir:

  • Proje Yönetimi
  • Dokümanların hazırlanması ve ihale aşamasında İşverene danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Yeni düzenli depolama sahasının kontrolörlük işleri
  • Eski düzenli depolama sahasının kapatma işleri kontrolörlüğü
  • Araştırma
  • Yer altı suları ve havadaki kirlilik seviyelerinin izlenmesi
  • Eğitim