Amerika

Büyük altyapıların yanı sıra kalkınma işbirliği projeleri için mühendislik hizmetlerinde uzmanlık

Eptisa 1996 yılında faaliyetlerine Latin Amerika’ da başladı ve o günden sonra 18’ in üzerinde ülkede, çoğu hala ayakta olan projelerde görev alarak bu ülkelerin kalkınması için çalıştı.

Pek çok projesinin arasında, en önemlisi büyük ölçekli kalkınma işbirliği programlarına verilen teknik destektir. Eptisa, kendi faaliyet alanında yılda 200’ den fazla proje ortalamasıyla, bölgede Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje ve programların pek çoğunda teknik kontrolörlük hizmeti sunmaktadır.

Eptisa Birleşik Devletlerdeki faaliyetine bölgede kurulmuş başlıca büyük ölçekli altyapı inşaat firmaları ile çalışarak, son 50 yıl içerisinde Florida’ nın en büyük mühendislik projesi olan I-595 Karayolu İyileştirme işinde Dragados ile birlikte görev alarak başlamıştır.

Eptisa’ da, hizmetler çevre koşullarına adapte edilir; bunun için tasarımdan anahtar teslimi proje yönetimine kadar her safhada bölgenin zorluklarına göre sürdürülebilir teknik çözümler sağlamasına fırsat veren metodolojiler ve yaklaşımlar geliştirilir.