Avrupa

Eptisa, 57 yıl önce bağımsız bir mühendislik firması olarak faaliyetlerine başlamış olduğu Avrupa’ da 50’nin üzerinde ofise sahiptir.

Eptisa, bölge genelinde açtığı ofislerle artan oranda büyüme yaratarak, Doğu ve Orta Avrupa’ da ve buralardaki yerel piyasalarda faaliyetlerini sağlamlaştırmak için sahip olduğu deneyimden yararlanmıştır.

Açtığı şubeler ve temsilcilikler vasıtasıyla yerel piyasalara hizmet sunabilmektedir. Aynı zamanda, Eptisa, İspanya, İrlanda, Portekiz ve Romanya gibi değişik piyasalarda bayilik ve inşaat sektöründe mühendislik çözümleri sağlama konusundaki deneyimiyle bu sektördeki müşterilerimizin uluslar arası düzeyde gelişmesine iştirak eder.

Güçlü bölgesel varlığı ile birlikte yüksek yönetim becerisi bizi ulaştırma, çevre, su ve inşaat sektörlerinde bilgi teknolojileri, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sağlanması konusunda lider duruma getirmiş ayrıca 1995 yılından beri öncülük ettiğimiz sağlık, enerji ve idari gelişme gibi alanlarda aktif olmamızı sağlamıştır.

Şimdilerde Portekiz, Gürcistan, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Yunanistan, Ukrayna ve Türkiye’ de ofislerimiz bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, 30’ un üzerinde proje ofisimiz vardır. Ekibimiz 150’ den fazla tam zamanlı profesyonel ve 100 iştirakten oluşur ve oldukça farklı disiplinlerde ve sektörlerdeki müşterilere en iyi hizmeti sağlama fırsatını bizlere verir.

'daki daha fazla yerler Avrupa