Eptisa, Türkiye’de Ceyhan Atık Su ve Yağmur Suyu Projesi için Teknik Yardım ve İnşaat Denetimi temin edecek

Projenin süresi 46 ay olacak

noviembre 07 2012

Bu projenin genel amacı, yüksek seviyede çevre koruması ve AB atık su sektörü yönergelerine uyum sağlamaktır.

46 ay süreli olan ve AB MEDA fonlarıyla finanse edilen 1.870.000,00 € tutarında bir bütçeye sahip olan teknik yardım ve denetim hizmetlerinin hedefi:

  • Ceyhan Belediyesine ve Proje Uygulama Birimine (PUB) idari, mali ve teknik kapasite oluşturma, Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SKİ) modernize edilmesi yoluyla teknik yardım temin etmek ve Belediyeye verimli bir su ve kanalizasyon idaresi kurulması ve işletilmesinde yardım etmek.
  • Atık su arıtma tesisinin (ASAT) ilk aşaması ve mevcut kolektörün değiştirilmesi (İnşaat Sözleşmesi -1) için inşaat denetimi
  • Mevcut alanlar için yağmur suyu şebekesiyle (İnşaat Sözleşmesi -2) ilgili inşaat denetimi

Bu amaçları gerçekleştirmek için, Eptisa, Alman şirketi CES ile konsorsiyum halinde, FIDIC Şartları altında İhale Dosyasının hazırlanmasında ve İnşaat İhalesi Aşamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yardım edecektir.

Eptisa ayrıca (FIDIC Sözleşme Şartlarına göre Mühendis sıfatıyla hareket ederek) ASAT’nin ve yağmur suyu projesinin inşaat denetimini, proje yönetimini de gerçekleştirecek ve Belediye ile Proje Uygulama Birimine kapasite oluşturma temin edecektir.


 
 Eptisa, Türkiye’de Ceyhan Atık Su ve Yağmur Suyu Projesi için Teknik Yardım ve İnşaat Denetimi temin edecek