İnsan

Kurumsal Sorumluluk Anlayışı

Eptisa’da, dünyanın her yerindeki bütün profesyoneller, hizmetleri yenilemek ve geliştirmek ve onları bütün olarak örgütün hizmetine sokan mühendislerden, mimarlardan, ekonomistlerden, jeologlardan, kimyagerlerden, doktorlardan, biyologlardan, programcılar vb’den oluşan teknik takımın desteğini alır.

Eptisa’nın bütün çalışanları, her işin istenen yeterliliği ve işlevlerine dayanan kişisel profesyonel gelişim planına sahiptir. İç eğitim planları ve yönetim becerisi, örgüt çalışanlarının her birinin profesyonel kariyerinin gelişimine yardım eder.

Örgüt genelinde, bilgi yönetim planları, etkinliği ve üretimi arttırmak için bilgi yönetim planları, eğitim, yaratıcılık ve sinerjiyi cesaretlendirir.

Emek riskini önleme, sağlık ve güvenlik politikasının amacı, kazaları önlemek ve iş yerindeki insanların refahını geliştirmektir.

Uzlaşma ve etkinlik planları, Eptisa daki kadınların profesyonel gelişimine yardım etmiştir ve şirketin aile taahhüdünün bir örneğidir.

Çalışma koşulları ve zorla çalıştırma ile ilgili ulusal ve uluslararası kanunlara saygı gösterirken, Eptisa yönetimi, sosyal sorumluluk ve çalışma koşullarının örgütün gelişimi için temel öneminin farkındadır-bu sorumluluk örgütün her çalışanına ve bütün topluma aittir.