Çevre ve Sürdürülebilirlik

Eptisa toplumsal gelişim için sürdürülebilirlik kurallarını uygular

Dünyanın aşırı sömürülmesi, gelecek nesiller için onun sürdürülebilirliğini ve mevcut olan kaynakları sekteye uğratır. Mühendislik, çevresel koruma, doğal alanların geri kazanılması, su ve atık yönetimi, alternatifler için araştırma ve garanti edilmiş geleceği için önemlidir.

Eptisa, gelişimin, çevrenin korunmasıyla bağlantılı olduğuna inanır böylece onun stratejik planları, sürdürülebilir gelişme ile bağlantılıdır.

Kaynakların tüketiminden tasarruf yapabilmek ve yeterli atık yönetimini yürütebilmek için, iyi çevresel uygulama programı uygulayarak yürüttüğü işlerin çevresel etkisini en aza indirmek için çalışır. Tanıtılan çevresel yönetim sistemi, örgütün, çevresel etkiyi azaltma taahhüdünü açıklar.