Sosyal Çevre

Sosyal gelişme ve işbirliğinin zorlu görevlerine yardım eden teknik bilgi ve yönetim becerileri

Şirket, sağladığı hizmetler, ekipman ve projelerle ve teknik bilgi transferi, dünyanın en yoksul bölgelerine götürdüğü teknoloji ve yönetim becerileri ile toplumun gelişiminde önemli bir araçtır.

1996’da, bu gerçeklik akılda tutularak, Eptisa, hem şirketi ve hem de bir bütün olarak toplumun yararlanacağı iş fırsatlarını birleştirme temel amacıyla, gelişim işbirliğinin uzmanlaşmış işini yapmaya başlamıştır. Şimdi, çok taraflı fon yönetimi için bir referans noktasıdır ve temel uluslararası gelişim acenteleri ile birlikte çalışır.

İşbirliği, kapsamı, mühendislik şirketlerinin çok geniş bilgiye sahip mühendislik şirketlerinin olduğu yerde son derece yüksek teknik nitelikli olanlar gibi çok farklı temsilcilerin becerilerini gerektiren, temel fakirlik ile mücadeleye odaklanan birçok amaca sahiptir.

Eptisa’nın güçlü noktaları, onun teknik ve yönetim becerileri, teknik çözümleri tanımlaması ve açıklaması, insanların çevresinin Fiziksel Çıkarının gelişimine katkıda bulunması ve en talepkar koşullarda çabuk bir tepkidir.

Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde, sadece teknik projeler yoktur: teknik problemler her zaman sosyal problemler ile ilgilidir. Bu yüzden, yerel, sosyal ve kültürel faktörlerin (her farklı yerde farklı olan) nasıl işlev gösterdiğini anlamak böylece sunulan teknik çözümler, tümüyle kendi boyutlarında yeterlidir.

Eptisa’nın, iş sorumluluğu, eylemleri ve projelerinde bir dizi kurala uymaya odaklanır, örneğin, yerel, insani ve maddi kaynaklara itibar etmek, nüfusun uyumluluk hissi, meta grupların yetkilendirilmesi, farkındalık ve çeşitli yerel katılımcıların desteği, yerel gelişim süreçleri ve doğal kaynaklar ile uyumluluktur.

Eptisa’nın profesyonelleri, danışmanlar, araştırma merkezleri, kamu kurumları ve üniversiteler gibi yerel bilgi sağlayan diğer katılımcılar için tamamlayıcı olmanın büyük önemini anlar. Ayrıca Eptisa, toplum dinamiklerinin deneyimi ve bilgisine sahip, nüfusun ihtiyaçlarını anlama ve onunla ilgili olma becerisi, sosyal müdahalenin tasarımının deneyimi ve normal olarak uygun yerel tekniklerin/teknolojilerin bilgisine sahip STK’ların rolünü de her projede hesaba katar.