Endüstriyel Binalar

Müşteri amaçları doğrultusunda endüstriyel bina yönetiminde verimlilik

Eptisa endüstriyel sektöre yeni binaların önceden belirlenmiş amaçlara uygun olacağının garantisini verir. İster proje tasarım hizmetleri, isterse proje yönetimi isterse de anahtar teslim projelerle ilgileniyor olalım, kalite, teslim tarihi ve nihai maliyet üzerinde müşteri ile önceden mutabakata varılacaktır.

Endüstriyel binaların yönetimi endüstriyel tesislerin tasarımı, süreç otomasyonu ve kontrolü, teçhizat tasarımı, tesis denetimi ve bakımı gibi uzmanlık gerektiren hizmetler öngördüğü için, endüstride uzmanlık önemlidir.

Farmasötik, lojistik, kimyasallar, gıda sektörü, BT vb., gibi endüstriyel sektörlere yönelik anahtar teslim projeler yürütüyoruz; amacımız müşterilerimizin büyüme veya değişiklik süreçlerinin işin ilerleyişi veya binanın teslim edilmesine bağlı olmaması veya bunlar nedeniyle kesintiye uğratılmamasıdır.

Bir anahtar teslim Proje aşağıdakileri içerir:

  • Tasarım, mühendislik ve mimarlık
  • Gerekli lisanslar ile dokümantasyonun işlenmesi
  • Tüm yapım sürecinin koordinasyonu
  • Hizmetlerin ve malzemelerin sözleşmeye bağlanması
  • Başlatma ve işletme lisanslarının işlenmesi
  • Bakım ve satış sonrası hizmetleri