Yeşil enerjiler

Enerji stratejileri, politikaları ve projeleriyle ilgili bütün konularda destek için teknik yardım verilmesinde uzmanlığa sahibiz.

Tasarım, inşaat denetimi, kurumsal güçlendirme ve kapasite oluşturma, enerji verimliliği stratejileri geliştirilmesi, enerji ekonomisi ve enerji politikası gibi farklı iş alanlarında hem konvansiyonel, hem de yenilenebilir enerji tesisleri geliştirilmesine mühendislik hizmetlerimizi sunuyoruz.

Çok çeşitli müşterilere, yoksulluğun azaltılmasına yardım eden ve genel ekonomik kalkınmayı destekleyen, çevresel bakımdan sağlıklı enerji hizmetleri geliştiriyoruz.

Eptisa’nın değişik alanlardaki uzmanlardan oluşan ekibi, tasarım, inşaat ve uygulamadan entegre yönetim ve bakıma kadar bütün yaşam döngüsü için hizmetler verir. Hidroelektrik santraller, güneş fotovoltaik tesisleri, rüzgâr çiftlikleri vs. konularında tecrübeliyiz.

Geniş ölçekli projelerin enerji denetimleri ve fizibilite incelemelerinde ve enerjiyle ilgili kaynaklar üzerine yatırım planları geliştirilmesi ve yatırımlar başlatılması konularında tecrübemiz sektördeki liderliğimize destek olmaktadır.

için uzmanlaşılmış hizmetler Enerji ve Sanayi

  • Fizibilite Çalışmaları
  • Tasarım
  • Kontrol
  • Tedarik
  • Proje Yönetimi
  • Danışmanlık Hizmetleri: Hukuki, Teknik vb.