Katı Atık

Eptisa katı atık sektöründe en yüksek standartlarda ve çevre mevzuatlarıyla uyumlu tam bir hizmetler yelpazesi sunabilir

Eptisa çevre yönetimini garanti edecek endüstri yönetimi ve yönetim becerisi sunabilir. Atık yönetimi ve arıtma sistemleri tasarlarız ve endüstriyel su, toprak ve hava kirliliğini önleyecek çalışmalar yaparız.

Eptisa, firmaya Proje gerekliliklerini tam olarak anlaması ve yerine getirmesi için gerekli bilgi birikimi ile eksiksiz ve başarılı uygulamaya izin veren deneyimi sağlayan, değişik programlar uygulamıştır.

Eptisa’ nın misyonundaki hedeflerden biri çevrenin korunması olup, bu konudaki bilgi birikimimizi sektörün hizmetine sunuyoruz ve işletmelere sürdürülebilirlik ve endüstriyel güvenlik hakkında tavsiyede bulunabiliriz.

için uzmanlaşılmış hizmetler Su ve Çevre

Atık Yönetimi Planlaması

 • Entegre Atık Yönetimi Sistemleri için Teknik Destek
 • Belediye atık yönetimi planlaması
 • Endüstriyel atık yönetimi planlaması
 • Hem bölgesel hem de kentsel atık yönetimi stratejileri

Atık Tesislerinin İnşası

 • Atık Sahaları – İnşaat, mühürleme ve kapatma; atık sahaları için çevre gözetleme tesisleri
 • Anahtar teslim tehlikeli, tehlikesiz ve katı atık arıtma tesisi projeleri
 • Atık arıtma tesisleri inşası (transfer, sınıflandırma, seçme, metan oluşumu, biyolojik ve mekanik arıtma, yakma vb.)
 • Sızıntı suyu arıtma tesisleri
 • Atık sıkıştırma tesisleri
 • Enerji geri kazanım tesisleri

Atık Azaltma Çalışmaları & İzinleri

 • Atık değerlendirme yöntemleri ve tesisler için senaryolar
 • Endüstriyel güvenlik ve sürdürülebilirlik çalışmaları
 • Atık yönetim tesisleri için izinler (entegre çevre izinleri, çevresel etki değerlendirmeleri, İşleyici/üretici atık izinleri, yıllık beyanlar vb.)