Taşkın Önleme

Eptisa’nın Taşkın Risk Yönetimindeki deneyimi Hükümetler ve Yerel Topluluklar için çözüme, faydaya ve tecrübeye dayalı hizmetler sunar

Eptisa Taşkın Risk Yönetimi ve Erken Taşkın Uyarı Sistemlerinde uzmanlaşmış lider danışmanlık firmalarından biridir.

Hidroloji Departmanımız mevcut sistemlerle tamamen uyumlu en son teknoloji ESRI ürünlerini proje ihtiyaçlarımıza göre uyumlaştırabilen GIS yazılım geliştirme uzmanlarından oluşan bir şirket içi ekibin sağladığı hizmetlere güvenir. Eptisa, ayrıca, İspanya’ da tek ESRI Teknolojisi lisansı tedarikçisidir.

Amacımız müşterilerimizin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmektir, ayrıca, uygulamadaki problemler, gecikmeler ve zorluklar üzerine, taşkın risk yönetimine ilişkin iyileştirilmiş politikaların, stratejilerin ve teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik en iyi çözümün tanımlanmasında yardımcı olacak, bilgi birikimi ve anlayışımızı paylaşmak için Yetkili Merciler ve Hükümetlerle yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz.

Eptisa’ da bir projenin başarısının onun sürdürülebilirliğinde yattığına inanıyoruz. Bu nedenle, hizmet yelpazemizle sağlamış olduğumuz kapasite inşası ve eğitim konusuna büyük önem veriyoruz.

için uzmanlaşılmış hizmetler Su ve Çevre

  • Taşkına eğimli alanlardaki risklerin tanımlanması, analizi ve değerlendirilmesi
  • Taşkın risk yönetimini geliştirecek politikaların, prosedürlerin ve uygulamaların belirlenmesi
  • Önceden bilinen taşkınlar için teknolojik çözüm sağlamak
  • Erken Taşkın Uyarı Sistemi
  • Taşkın risklerinin izlenmesine yönelik bir teknik çözüm sağlanması
  • Teknolojinin optimal kullanımına ilişkin eğitim sağlanması
  • Yerel topluluklar için sürdürülebilir sosyo-ekonomik bir gelişmenin desteklenmesi
  • Acil Durum Hazırlığı, Taşkın Afet Önleme ve Müdahale Planı