Demiryolları

Geçen 30 yıl boyunca, Eptisa dünya genelinde Demiryollarının, Yüksek Hız Demiryolu ve Metroların geliştirilmesine ilişkin projelerde önemli bir rol oynamıştır.

Eptisa Yüksek Hız Demiryolu projelerinde lider mühendislik firmalarından birisidir. Faaliyetimiz Madrid – Seville hattında başlamıştır. O tarihten itibaren, İspanya’ daki ana demiryollarına ait projelerin, ayrıca Avrupa’ daki ve Türkiye, Makedonya ve Cezayir gibi gelişmekte olan ülkelerin bazılarındaki önemli demiryolu projelerinin tasarımlarının hazırlanması ve yapım kontrolü işlerinde yer aldık.

Yüksek-Hız hizmetleri ile ilgili demiryolu projelerinin yanı sıra, Eptisa’ nın, aşağıdakiler dâhil, çeşitli altyapılarla ilgili sayısız projelerde işbirliği yaptığı hususu da vurgulanmalıdır:

 • Mevcut geleneksel hatların Yüksek-Hız hatlarına yükseltilmesi
 • Geleneksel hatların ray aktarımı
 • Geleneksel hatlardaki rayların çiftlenmesi
 • Yeni bölgesel hatların yapımı
 • Metro & Tramvay hatları
 • Hafif raylı hatlar
 • Düz geçitlerin kaldırılması
 • Yolcu istasyonları

Her zaman bilgi teknolojisindeki en son gelişmelerin en tepesinde olma yönündeki kesintisiz gayretiyle, Eptisa, projelerine yüksek katma değer kazandırmak, tecrübe ve yeniliği birleştirmek ve firma hizmetlerini iyileştirecek en iyi mevcut donanım, yazılım ve iletişim araçlarını sunmak suretiyle sektördeki liderliğini pekiştirmiştir.

Enstrümantasyon ve yıl boyunca devam eden kontrol sistemlerinde yeni teknolojilerin ve yöntemlerin uygulanması ortaya koyduğumuz çözümlerimizin anahtarıdır. En önemli tünellerin, viyadüklerin, şevlerin ve dolguların oskültasyonu izlenmesi konularında çalışmalar yaptık. Tünellerdeki kesintisiz deformasyonların kontrolüne ilişkin öncü dağıtılmış optik fiber sistemimiz Eptisa’ yı demiryolu altyapılarının izlenmesi alanında faaliyette bulunan teknoloji firmalarının önüne çıkartır.

için uzmanlaşılmış hizmetler Ulaşım

  • Platformlar, yapılar, binalar, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve iletişim alanındaki çalışmalar ve tasarımlar
  • Emniyet ve fizibilite çalışmaları
  • Trafik, talep ve karlılık tahmini çalışmaları
  • Alternatif düzenleme
  • Ön ve Detaylı Tasarım
  • Jeoteknik, çevre ve hidrojeolojik çalışmalar
  • Proje planlamasında teknik destek
  • Kalite ve kontrol planlaması
  • İşlerin kontrolü ve Proje Yönetimi
  • Çevresel Etki Değerlendirmeleri
  • Altyapı Bakım İşlerinde Teknik Destek
  • Oskültasyon ve Gözlem amaçlı teknolojilerin entegrasyonu
  • Demiryolu Sektöründe Kurumsal Güçlendirme