Yollar

Eptisa'nın yol altyapı projelerinde deneyim ve teknik bilgisi

Eptisa, yollar konusunda, sadece İspanya’ da değil aynı zamanda uluslar arası projelerde de, müşterilerimiz için en iyi çözümleri bulma fırsatı veren, aynı zamanda teknik destek ve kontrolörlük hizmetlerini de verdiğimiz planlama aşamasından, fizibilite çalışmalarına, tasarım aşamasına (ön ve detaylı) ve yapım aşamasına kadar her şeyi kapsayan komple mühendislik hizmetleri sağlayan engin bir deneyime sahiptir. Eptisa ayrıca İşletme ve Bakım aşaması sırasında da yol güvenliği çalışmaları ve diğer danışmanlık hizmetlerini içeren hizmetler sunmaktadır.

Eptisa inşaat işleri yapım, yenileme ve yeniden yapım projelerinde ve teçhizat montaj işlerinde teknik destek ve proje yönetimi sağlar.

Sektörde IFI’ lar, ulusal ve bölgesel bütçeler ile finanse edilen projelerden edindiğimiz deneyimimiz ABD, Portekiz, Gürcistan, Sırbistan, Romanya, İrlanda gibi ülkelerdeki büyük ölçekli temsilcilikler ve inşaat firmalarının katkılarıyla uluslar arası alanda genişleme yönündeki ana tahrik olmuştur.

için uzmanlaşılmış hizmetler Ulaşım

  • Ön Planlama Çalışmaları
  • Fizibilite ve Trafik Çalışmaları
   • Etütler ve tahminler, güvenlik incelemeleri ve trafik modellemesi
   • Teknik ve Ekonomik Fizibilite Çalışmaları, Maliyet-Fayda Analizi ve İnşaat Bütçesi Hazırlanması
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çalışmaları ve Analizi
   • Çevresel değerlendirme
   • Koruyucu ve hafifletici önlemler
  • Jeolojik, Jeoteknik ve Hidrojeolojik Çalışmalar
  • Ön ve Detaylı Tasarım
   • Hizalama
   • Yapılar
   • Trafik
   • Asfalt
  • Yol Emniyeti
   • Emniyet Denetimleri ve Emniyet Denetim Kılavuzlarının Hazırlanması
   • Siyah Noktaların Tespit Edilmesi ve İyileştirilmesi
   • Trafik Mühendisliği ve Sinyalizasyon
   • Yol Kontrol ve Emniyet Önlemleri: Asfalt durumunun değerlendirilmesi, metal bariyerlerin tesisi, yapıların iyileştirilmesi, cadde aydınlatmaları, yol işaretleri ve sinyalizasyon vb.
  • Proje Yönetimi ve İşlerin Kontrolü
  • Yapı malzemelerinin kalite kontrolü
  • Ölçme ve kontrol teknolojilerinin entegrasyonu
   • Yük testleri
   • Tüneller, şevler, dolgular, yapılar, vb., koşullar
   • Jeoteknik gözlem