Görev ve Değerler

Teknik bilgiyi toplumun refahına dönüştürmek için yeniliyoruz

Eptisa, uluslararası mühendislik, mimarlık ve bilgi teknoloji şirketidir, açıkça müşteriye hizmet odaklıdır, Ulaştırma, Su ve Çevre, Bina, Enerji ve Sanayii alanlarında en karmaşık projeleri yürütür; toplumun sürüdürülebilir gelişimini sağlama, insanların refahı yararına teknolojik bilgiyi, yaratıcılığı, yeniliği ve en son teknolojileri uygular.

Eptisa’nın, müşteri için entegre hizmete doğru yönlenmesi, onu global bir şirket yapan temel değerdir. Müşteri memnuniyeti ve işte mükemellik için araştırma, bütün hizmetlerin kalite prosedürlerindeki temel amaçlardır.

Eptisa açısından, onun işi, sadece teknik alanda üstün olarak ve topluma aktif olarak katılarak hizmet ettiği toplumun sürüdürülebilir gelişiminde temel bir elemandır. Bu onu, sektörünün geleceği için ve çalıştığı ülkelerin altyapılarının gelişiminde karar verici konumuna getirir.

Eptisa’nın sağladığı hizmetler, profesyonellerinin teknolojik bilgilerine, yeniliklerine dayanır. Yeni teknolojilerde, AR-GE, yaratıcılık yönetiminde ve gelişme planlarındaki yatırımlar, müşterilere daha iyi hizmet verilmesine yol açar.

Bütün kişisel, teknik ve yönetim becerilerinde sürekli gelişim yoluyla bütün çalışanlarının gelişimi, şirketin çalışma misyonunda bir önceliktir. Çalışma alanı ve profesyonel fırsatlarda halkın refahı, insan kaynak yönetim planlarının dayandığı kurallardır.