Dezvoltarea politicilor publice

Din 1996 Eptisa are o divizie specializată în cooperare pentru dezvoltare, reunind cunoștințele din diferite sectoare cu metodologii specifice

Eptisa are o vastă experiență în prestarea serviciilor din domeniul dezvoltării economice și sociale, precum și în domeniul mediului, guvernării și reformei administrației publice. Această experiență a fost concentrată pe statele din America Latină și Caraibe, Maghreb și Africa Sub-Sahariană, Orientul Mijlociu, Europa de Est și Asia. Mai recent, anumite activități au fost desfășurate și în Europa Occidentală.

Activitățile de asistență tehnică implementate sunt generate de instituții financiare și organizații internaționale, cum ar fi Comisia Europeană, Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții, Banca Asiatică de Dezvoltare, Agenția Spaniolă de Cooperare pentru Dezvoltare Internațională și alte instituții multilaterale și bilaterale.

Asocierea cu alte entități deținătoare de abilități tehnice permite Eptisa să dezvolte diferite proiecte și programe cu o vedere holistică, ce integrează aspecte sociale, de mediu și de guvernare.

În consecință, compania a devenit o firmă de top care oferă asistență tehnică instituțională, studii de conduită și dispune de o vastă experiență în diferite modalități și instrumente de ajutor. De-a lungul anilor, abordarea noastră în privința dezvoltării capacității a garantat calitatea intervenției noastre, asigurând suport specific pentru cooperare tehnică.

În plus, Eptisa s-a poziționat ca una dintre firmele de consultanță de top în acordarea de sprijin pentru bugetul general și sectorial.

Din 1996, Eptisa a realizat peste 90 de intervenții în sectoarele mai sus menționate și a sprijinit o serie de instituții locale în implementarea de politici, proiecte și programe cu scopul potențării dezvoltării umane.

Guvernarea

Sprijin pentru instituții în procesele de optimizare pentru consolidarea condițiilor de dezvoltare umană a populației

Eptisa a acumulat experiență în diferite sectoare legate de guvernare, care pot fi incluse într-o serie de subiecte: sprijin pentru reforma administrației publice, întărirea politicilor, intervenții orientate pentru îmbunătățirea coeziunii sociale și, în special, optimizarea capacităților instituțiilor din diferite sectoare.

Scopul Eptisa în acest domeniu este să sprijine eforturile instituțiilor naționale de îmbunătățire a bunei guvernări, cu alte cuvinte, optimizarea performanței instituționale cu scopul de a oferi servicii mai bune pentru cetățeni. Anumite aspecte, cum ar fi participarea cetățenilor și a societății civile și atenția acordată cererilor acestora, intărirea legalității și a cadrului legal, promovarea transparenței publice, crearea consensului, eficientizarea și eficiența politicilor și integrarea principiilor de echitate sunt preceptele directoare ale acțiunii noaste.

Dintre domeniile noastre principale de experiență putem menționa:

Întărirea administrației publice

 • Întărire instituțională
 • Reforma administrației publice
 • Descentralizare
 • Întărirea eficienței și impactului politicilor publice
 • Transparență, responsabilitate
 • Optimizarea serviciilor publice pentru cetățeni

Coeziune Socială

 • Sprinin pentru eforturile naționale în vederea unei bune guvernări
 • Integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă
 • Sprijin pentru societatea civilă și actorii non-publici
 • Justiție, securitate și prevenirea violenței
 • Întarirea politicilor de angajare

Dezvoltarea economică și managementul finanțelor publice

Gestiunea finanțelor publice este un element cheie al funcționării administrației publice și a calității serviciilor pe care statul le prestează pentru cetățenii săi

Eptisa se angajează să furnizeze sprijin tehnic autorităților administrative care doresc să-și îmbunătățească capacitățile în acest domeniu, acordându-le asistență în procesul de optimizare a abordărilor și procedurilor de management.

Pe de altă parte, sunt de remarcat cunoștințele și experiența dobândite de companie în partea instrumentală a altor modalități de implementare a Asistenței pentru Dezvoltare, cum ar fi sprijinul pentru buget.

Managementul Financiar Public

 • Prognoză macroeconomică
 • Cadrul fiscal pe termen mediu (CFTM)
 • Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (CCTM)
 • Managementul ciclului bugetar național
 • Transparență, responsabilitate și luptă împotriva corupției
 • Planuri de acțiune pentru reforma managementului finanțelor publice (MFP)
 • Sprinin pentru sistemele de panificare națională
 • Proiectarea și implementarea sistemelor și a statisticilor MFP
 • Asistență în implementarea sprijinului pentru bugetul general (SBG), Programul de sprijin pentru politică sectorială (PSPS)

Asistență tehnică pentru programe de sprijin

 • Sprijin pentru implementarea bugetelor publice
 • Programe de sprijin pentru politici sectoriale și suport pentru dezvoltare și strategii de reducere a sărăciei

Dezvoltarea urbană sustenabilă

Eptisa are capacitatea necesară pentru a implementa programe de optimizare a sustenabilității în diferite țări și regiuni

Sustenabilitatea a devenit o paradigmă globală. Transferul anumitor limite planetare privind utilizarea resurselor naturale și creșterea tot mai mare a populației lumii, în special în cazul țărilor emergente și în curs de dezvoltare, configurează un nou scenariu în care o acțiune coordonată este solicitată din toate țările.

Organizațiile internaționale pledează în favoarea unei alianțe globale pentru a soluționa aceste aspecte care au deja o natură transnațională. Există deja numeroase eforturi sub formă de programe destinate soluționării acestor probleme și, în ultimul rând, o tendință către o modificare a modelului economic în  care problemele de mediu și sociale dobândesc o nouă relevanță.

În acest context, Eptisa are capacități bine poziționate de a răspunde la cererea țărilor, regiunilor și organizațiilor care au nevoie de parteneri tehnici pentru implementarea programelor de optimizare a sustenabilității.

Integrarea activităților tradiționale de inginerie ale companiei și cele ale sistemelor de informare, instrumentare și control, precum și cele de dezvoltare a politicii publice ne transformă într-o companie unică, având capacități complementare și fiind orientată către necesitățile și cererile pieței și societății viitorului.

Eptisa dispune de expertiză în probleme legate de combaterea schimbărilor climatice, dezvoltare urbană, atât din punctul de vedere al sustenabilității, cât și din cel al inovației sociale și integrării abordărilor sociale și de mediu în proiecte de infrastructură sau activități de producție. 

Domeniile principale de activitate includ:

Schimbări climatice

 • Definirea planurilor de adaptare și minimizare
 • Analiza riscului climatic
 • Eficiență energetică și reducerea amprentei de carbon
 • Măsuri de reducere a riscului de dezastre naturale
 • Sisteme de avertizare timpurie

Dezvoltare urbană sustenabilă și inovație socială

 • Programe de dezvoltare urbană
 • Planuri de investiții pentru sustenabilitate
 • Planuri de investiții sociale
 • Procese de participare a publicului
 • TIC și inovație socială și de mediu

Abordări sociale și de mediu

 • Diagnostice sociale și de mediu
 • Analiza contribuției la dezvoltarea locală
 • Integrarea aspectelor sociale și de mediu
 • Sprijin pentru stabilirea și managementul alianțelor
V-ar putea interesa și