Inginerie civilă

O gamă largă de servicii de inginerie în toate fazele ciclului de viață a proiectului, oferind suport complet clientului și orientând proiectele către sustenabilitate, tranziție ecologică și coeziune teritorială.

Având o vastă experiență în domeniul ingineriei civile, Eptisa furnizează servicii care acoperă toate fazele ciclului de viață a proiectului; de la studii și proiectare conceptuală & detalii de execuție până la managementul achizițiilor, supervizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a instalațiilor, precum și servicii complete la cheie și servicii de management de proiect.

Istoricul nostru vast de peste 30 de ani în contracte finanțate de IFI (BM, BIRD, BERD, BEI, BAD etc.) a făcut posibilă vocația noastră internațională, cu peste 200 proiecte în întreaga lume și o capacitate dovedită de a gestiona proiecte la scară largă, multidisciplinare, la nivel local și internațional.

Dispunem de o echipă vastă de experți în diferite domenii (proiectare, supervizare, monitorizare, auscultare, controlul calității etc.), care lucrează în strânsă colaborare cu Clienții pentru a le putea satisface exigențele oferind cele mai bune soluții și planuri de acțiune.

Efortul nostru continuu de a adăuga valoare proiectelor, prin combinarea experienței și inovației, ne-a consolidat poziția de leader în sector. În plus, divizia noastră Smart Tech este permanent la curent cu evoluțiile tehnologice care ne permit să oferim cele mai bune soluții disponibile în toate proiectele.

Transport

Specialiști în soluții inovatoare și sustenabile pentru o deplasare sigură și eficientă a oamenilor și bunurilor în orice mediu teritorial: urban, inter-urban, de coastă și internațional.

Oferim soluții pentru toate modalitățile de transport, inclusiv pentru drumuri, autostrăzi, infrastructura feroviară, porturi și aeroporturi, acordând o atenție maximă calității tehnice, optimizării economice, siguranței în construcții și operare, funcționalității, respectului pentru mediu și sustenabilității în fiecare dintre proiectele noastre.

Lucrăm pentru o mobilitate sustenabilă, sigură și conectată, ținând cont de tendințele urbane de îmbunătățire a calității vieții locuitorilor, garantând coeziunea socială și teritorială. În toate procesele aplicăm cunoștințele noastre de avangardă în domeniul transformării urbane și regenerării spațiului public și ne bazăm pe sisteme informatice și tehnologii avansate pentru managementul traficului și mobilitate urbană inteligentă.

Oferim suport pentru logistica transportului pentru călători și bunuri, precum și în definirea unui lanț de aprovizionare eficient, planificarea infrastructurii logistice, optimizarea fluxului și procese de îmbunătățire continuă, aplicând metodologia LEAN în întreaga noastră activitate.

În domeniul colaborării public-privat, oferim servicii de consultanță tehnică și economico-financiară pentru administrația publică, instituții financiare, concesionari și companii de construcții.

Eptisa este dedicată transformării digitale și utilizarii metodologiei BIM în proiecte, un instrument de lucru de colaborare pentru managementul elementelor care fac parte dintr-o infrastructură de-a lungul ciclului de viață, permițând proiectarea, construcția și gestionarea mentenanței într-un mod mai eficient și cu costuri reduse.

Apă

Experiență extinsă în toate fazele ciclului integrat al apei, de la planificarea resurselor de apă în termeni de cantitate și calitate, până la infrastructura hidraulică și soluții pentru a garanta utilizarea apei într-un mod sustenabil și prietenos cu mediul.

Dezvoltăm planuri hidrologice atât la nivel național, cât și internațional, participând la managementul resurselor de ape de suprafață și subterane, planuri de management al secetei, sisteme automate de informare hidrologică (SAIH), SCADA, GIS și modele de resurse/necesități hidrologice.

De asemenea, siguranța și starea bună a râurilor și rezervoarelor este un aspect important pentru noi, concentrându-ne asupra sistemelor și modelelor de prevenire a inundațiilor, restaurarea mediului râurilor, acțiuni și studii pentru siguranța barajelor și rezervoarelor (reguli de funcționare, analize de siguranță și planuri de urgență pentru baraje).

Proiectele noastre complete de infrastructură a apei acoperă toate lucrările și instalațiile, de la captarea apei până la punctul de alimentare: baraje și rezervoare, lucrări de captare a apei, conducte, canale, stații de pompare și rezervoare de depozitare și, în cele din urmă, un sistem de rețele de conducte pentru distribuție în funcție de utilizare (alimentare și irigații).

Prezența Eptisa în proiecte de dezvoltare a barajelor și în proiecte de dezvoltare hidroelectrică a fost una continuă încă de la început și până în prezent, oferind servicii de inginerie pentru toate componentele dezvoltării: baraj, circuit hidraulic, hidrocentrală și echipament electromecanic.

Suntem o companie de top în domeniul calității și tratării apei, datorită vastei noastre experiențe în rețele de canalizare și ape uzate, precum și în construcția de stații de tratare a apei, inclusiv tratarea apelor uzate urbane (SEAU), reutilizarea apelor uzate urbane tratate, tratarea apei potabile (STAP) și tratarea apelor uzate industriale (SEAUI), stațiilor de desalinizare a apei de mare și a apei salmastre.

Construcții, industrie și energie

Servicii complete de arhitectură și inginerie, sprijinirea clienților noștri din fazele inițiale până la implementarea efectivă și începerea proiectului.

Dezvoltăm proiecte de construcții tehnice extrem de complexe coordonând echipele proprii sau împreună cu specialiști externi (centre medicale, centre de control, DPC, laboratoare de cercetare, gări și aeroporturi, centre comerciale, birouri, clădiri administrative și singulare etc.).

Interrelaționarea și impactul proiectului asupra mediului, operabilitatea și funcționalitatea, eficiența energetică și sustenabilitatea, analiza CAPEX și OPEX, calitatea spațiilor și confortul, printre altele, sunt concepte dezvoltate în coordonare cu Clientul și utilizatorul final. Toate acestea sunt însoțite de control și management pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor economice și respectarea termenelor limită ale proiectului.

Gestionăm și proiectăm proiecte în domeniul construcțiilor industriale pentru sectoarele aeronautic și auxiliar, sectoarele de automobile și auxiliar, sectorul logistic și diferite tipuri de stații de producție, în care oferim consiliere clienților noștri în ceea ce privește implementarea optimă și eficientă a acestora.

În sectorul energiei, Eptisa oferă servicii de inginerie și integrare, precum și servicii de management al proprietății pentru dezvoltarea atât a facilităților convenționale cât și a celor de energie regenerabilă.

Ingineria mediului

Specialiști în soluții pentru protecția mediului și conservarea resurselor naturale.

Oferim soluții de mediu în cadrul noilor politici globale de economie circulară.

Avem o vastă experiență în managementul și tratarea deșeurilor solide urbane, industriale și din construcții și demolări din depozite de deșeuri, stații de sortare și tratare, stații de compost și stații de recuperare energetică a deșeurilor. De asemenea, dezvoltăm proiecte pentru managementul deșeurilor din activități extractive, atât deșeuri solide, steril și efluenți din minerit, dar și pentru scoaterea din funcțiune a iazurilor, barajelor și haldelor miniere.

În domeniul contaminării solulurilor, serviciile noastre includ campanii de investigare in situ, rapoarte de due diligence de mediu, analiza riscurilor pentru sănătatea umană rezultate din contaminarea solului și a apelor subterane, precum și proiecte, asistență tehnică și lucrări de reabilitare și decontaminare pentru soluri, sedimente din râuri și ape subterane afectate de poluare.

De asemenea, realizăm studii de impact asupra mediului, integrare peisagistică, master planuri și proiecte pentru reabilitarea râurilor și restaurarea mediului în orice fel de mediu.

Hidrogeologie

Experiență extinsă în toate domeniile legate de ape subterane, de la managementul, planificarea și protecția resurselor de apă și mediului, la suport hidrogeologic pentru inginerie civilă, industrie, minerit și construcții.

În domeniul planificării și managementului resurselor de apă, participăm la dezvoltarea planurilor hidrologice și la managementul domeniului hidraulic public, îndeplinind studii de caracterizare și sinteză a acviferelor și corpurilor de apă subterană, implementarea și operarea rețelelor de control al apelor subterane, procesarea administrativă a concesiunilor și a planurilor de gestionare a secetei.

Avem o experiență vastă în asistență pentru lucrări civile, de la faza de planificare și de proiect până la construcție și punere în funcțiune, luând în considerare atât aspectele de mediu, cât și impactul apelor subterane asupra infrastructurii, realizând numeroase lucrări pentru construcția și mentenanța lucrărilor subterane, în special tunele feroviare pentru linii și drumuri de mare viteză.

Oferim soluții pentru managementul și conservarea sustenabilă a resurselor de ape subterane și a mediului natural și ecosistemelor asociate, precum și planuri pentru dezvoltare instituțională în domeniile legislației, managementului și controlului mediului.

Ingineria solurilor

Specialiști în geologie, geotehnie, drumuri și servicii de pavare pentru toate tipurile de infrastructură lineară (drumuri, porturi și aeroporturi), infrastructură minieră și hidraulică, atât la nivel național, cât și internațional.

Oferim servicii de la trasare geologică, analiza riscurilor, tratamente de îmbunătățire a solului, proiectare de tunele, campanii de investigație geotehnică și de pavaje și proiectări ad hoc de pasaje speciale, pentru a valorifica consultanța în inginerie și expertiza în soluții tehnice și sustenabile, rapoarte de expertiză, inginerie legală, dezvoltări C&D&I, planuri Capex sau Due diligence.

Eptisa este un membru activ al unor grupuri de lucru cu Ministerul de Transport, Mobilitate și Agendă Urbană, Consiliul Regional din Vizcaya și comitetele de expertiză la nivel național (Comitetul de Pavare a Drumurilor din cadrul Asociației Tehnice de Drumuri, Subcomitetul CTN140/SC7, Comitetul Baraje Deșeuri Miniere) și la nivel internațional (PIARC, Asociația Internațională a Drumurilor) cu numeroase publicări de articole tehnice.

În domeniul pavajelor, am dezvoltat propriul software de management și optimizare a pavajelor și, de asemenea, oferim cursuri de instruire pentru clienții noștri. De asemenea, avem experiență extinsă pe cele patru continente (Africa, Asia, America și Europa), studiind și deschizând piețe noi, precum cea vizând fotocataliza.

V-ar putea interesa și
Obiectivul general al acestui contract îl reprezintă furnizarea de Asistenţă Tehnică către ACET Suceava, sub forma serviciilor de managementul proiectului şi supervizare pentru cele…
Obiectivul principal al proiectului, pentru Consultant, este de a sprijini Inginerul în administrarea Contractului finanțat de BERD cu depunerea diligențelor necesare și indeplinirea sarcinilor…