Together for a better future

PAÍS

Moldova

CLIENTE

Administrația de Stat a Drumurilor, Chișinău

AÑO

2019

 – 

2023

Proyecto

Reabilitarea sectorului de drum m3 chișinău-giurgiulești

Obiectivul principal al proiectului, pentru Consultant, este de a sprijini Inginerul în administrarea Contractului finanțat de BERD cu depunerea diligențelor necesare și indeplinirea sarcinilor ce i-au fost atribuite în Contract Inginerului, suplimentar față de cerințele prevăzute în Termenii de Referință. Consultantul va exercita autoritatea atribuită Inginerului, așa cum este specificat sau reiese din Contract, pentru a asigura finalizarea cu succes și la timp a lucrărilor în conformitate cu contractul.

Serviciile ce vor fi furnizate de Consultant vor include, dar fără a se limita la, următoarele activități:

  • Stabilirea sistemelor privind administrarea contractelor și supervizarea de șantier pentru Contractele de Lucrări Civile;
  • Administrarea Contractelor, controlul cantităților de lucrări și al costurilor Contractelor;
  • Monitorizarea și raportarea progresului Lucrărilor și menținerea înregistrărilor tehnice;
  • Verificarea și certificarea situațiilor de plată intermediare și financiare ale Antreprenorilor;
  • Acceptarea și/sau aprobarea personalului cheie al Antreprenorilor, asigurări, garanții, licențe, programe, proceduri, planuri de management al traficului, măsuri de siguranță, furnizori și materiale pentru integrare în lucrări, planurile de asigurare și control al calității, facilități de laborator și realizarea programului de testare, subcontractanți, instalații, echipamente și protecția mediului;
  • Supervizarea directă a lucrărilor și monitorizarea progresului, inclusiv analiza săptămânală a lucrărilor implementate în raport cu lucrările planificate și raportarea rezultatelor către Angajator;
  • Întocmirea rapoartelor de progres, tehnice și contractuale;
  • Monitorizarea execuției testelor de control pentru toate materialele destinate integrării în lucrări permanente și pentru toate lucrările executate;
  • Organizarea de întâlniri săptămânale de progres cu Antreprenorii, înregistrarea și înaintarea copiilor semnate ale proceselor-verbale către Beneficiar.

¿Cómo Eptisa puede ayudarte con tu proyecto?

Tenemos equipos multidisciplinares en todos los sectores en los que trabajamos que seguro que podrán auydarte a llevar a cabo tu idea. 

Imágenes

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Obiectivul general al acestui contract îl reprezintă furnizarea de Asistenţă Tehnică către ACET Suceava, sub forma serviciilor de managementul proiectului şi supervizare pentru cele…

¿Cómo podemos desde Eptisa ayudarte con tu proyecto?

Le informamos que sus datos serán tratados por Eptisa Servicios de Ingeniería S.L, con base en su consentimiento otorgado con el envío del presente formulario, con la finalidad de gestionar su consulta. Puede ejercer sus derechos en dataprotection@eptisa.com y puede obtener más información de cómo tratamos sus datos en nuestra Política de Privacidad.