Eptisa

Asistenţă tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Vâlcea în perioada 2014-2020

Eptisa va elabora documentațiile tehnico-economice necesare pentru obținerea co-finanțării de la Uniunea Europeană pentru alimentarea durabilă a tuturor locuitorilor din zonele deservite de Operatorul Regional, S.C. Apavil S.A.

Despre Eptisa


Eptisa este o companie globală specializată în inginerie, consultanţă şi tehnologia informaţiei, dezvoltare instituţională, economică şi socială, al cărei obiectiv este îndeplinirea cerinţelor clientului.

Mai multe informaţii despre Eptisa

Raport Anual 2016

Raportul Anual 2016 este acum disponibil