Eptisa

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului "Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin"

Prin prezentul Contract, Eptisa va oferi Autorităţii Contractante sprijinul managerial necesar pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare.

Despre Eptisa

Eptisa este o companie internaţională care activează în domeniul ingineriei, arhitecturii şi tehnologiei informaţiei, al cărei obiectiv este îndeplinirea cerinţelor clientului. Eptisa implementează proiecte complexe în domeniul transporturilor, apei şi mediului, construcţiilor, energiei şi industriei şi foloseşte cunoştinţele tehnologice, creativitatea, inovarea precum şi cele mai recente tehnologii pentru dezvoltarea durabilă a societăţii.

Mai multe informaţii despre Eptisa

Raport Anual 2012

Raportul Anual 2012 este acum disponibil