Politica de Confidențialitate

Protecția vieții private și respectarea reglementărilor privind protecția datelor sunt de mare interes pentru EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. (denumită în continuare „EPTISA” sau „Compania”), prin urmare vă aducem la cunoştinţă, prin această Politică, modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Utilizatorul site-ului www.eptisa.com (denumit în continuare „Site”) este informat cu privire la prelucrarea datelor furnizate către EPTISA, prin: formulare de contact, cele generate prin navigarea pe site și prin orice alte mijloace viitoare precum și comunicări de date care pot fi efectuate către Companie prin diferite mijloace, toate în scopurile indicate în această Politică.

A. Cine este operatorul de date?

IDENTITATEA CONTROLORULUI DE DATE

Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L.

ADRESA

Strada Emilio Muñoz, nº 35-37

C.P. 28037, Madrid

ADRESA EMAIL

dataprotection@eptisa.com

B. Ce tip de date cu caracter personal procesăm?

EPTISA, prin intermediul acestui site, obține informații despre utilizatorii săi. Următoarele date personale vor fi prelucrate:

 1. Date de identificare furnizate în formularul de contact al site-ului;
 2. Date de identificare, academice și profesionale furnizate prin Ofertele de muncă publicate în secțiunea „Oferte de muncă” sau „Ofertas de trabajo”.
 3. Cum accesează utilizatorul și navigheaza pe site și ce secţiuni ale site-ului accesează.
 4. Data și ora accesarii site-ului.

Utilizatorul garantează acuratețea și veridicitatea datelor cu caracter personal furnizate și se obligă să le păstreze actualizate corespunzător și să informeze EPTISA cu privire la orice variație care ar putea apărea în acestea.

EPTISA nu acceptă să primească informații sau date personale de la terțe părţi furnizate de utilizator. Prin urmare, în cazul în care utilizatorul comunică date cu caracter personal de la terți, EPTISA presupune că utilizatorul are legitimitatea necesară pentru a face acest lucru.

C. În ce scopuri prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și pe ce bază facem acest lucru?

EPTISA va trata datele furnizate în timpul navigării și utilizării Portalului nostru, precum și pe cele colectate prin formularul corespunzător și, după caz, cardurile de fidelitate ale clienților în următoarele scopuri și cu următoarele legitimări:

ScopLegalitatea prelucrării
Gestionați CV-urile persoanelor interesate de ofertele de muncă publicate pe siteConsent given by the data subject – art. 6.1 a) GDPR
In case of events where there is catering, and the data subject can be asked for allergens, consent given by the data subject – art. 9.2 a) GDPR
The data subject may withdraw his/her consent at any time by sending an email to dataprotection@eptisa.com.
Acolo unde este cazul, trimiterea de comunicări promoționale și/sau comerciale.
Vă oferim o navigare mai personalizată și o experiență mai bună ca utilizator al site-ului nostru.
Răspuns la solicitările sau întrebările utilizatorilor prin intermediul site-ului web EPTISA.Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Companie, cu excepția cazului în care aceste interese sunt supuse intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal – art. 6.1 f) GDPR.
Answer to user requests or queries via the EPTISA website.
Gestionarea datelor semnatarilor de contracte cu societatea. Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte și este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Companie – Art. 6.1 b) și f) GDPR.
Gestionarea datelor de contact ale persoanelor fizice care își prestează serviciile in cadrul unei persoane juridice.
Trimiteți comunicate de presă și informații persoanelor de contact media, agențiilor și revistelor.Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Companie, cu excepția cazului în care aceste interese sunt supuse intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal – art. 6.1 f) GDPR.

În cazul în care Utilizatorul comunică date cu caracter personal ale terților, EPTISA presupune că are legitimitatea necesară pentru a face acest lucru.

D. Cât timp vom stoca datele dumneavoastră?

În orice caz, acestea vor fi păstrate pentru o anumită perioadă de timp pe baza următoarelor criterii: (i) obligația legală pentru EPTISA de a păstra datele; (ii) durata relației și consultările cu utilizatorul; și (iii) cererea de ștergere de către persoana vizată în cazuri adecvate; și, dacă este cazul, (iv) retragerea consimțământului persoanei vizate.

În plus, EPTISA se angajează să prelucreze și să colecteze date cu caracter personal:

 • într-o manieră legală, corectă și transparentă,
 • Într-un mod adecvat, relevant și limitat,
 • exact actualizat,
 • atâta timp cât este strict necesar.

De asemenea, EPTISA se angajează să respecte principiile confidențialității prin proiectare și implicit, precum și principiul răspunderii stabilit în reglementările privind protecția datelor.

E. Vom împărtăși datele dumneavoastră cu terțe părți din afara EPTISA?

Vă informăm că datele dumneavoastră pot fi prelucrate de terți în afara EPTISA în două circumstanțe: (i) o comandă de prelucrare de la EPTISA către un furnizor de servicii sau (ii) un transfer de date către terți printr-o obligație legală sau la cererea unei Autorităţi.

Controlorul poate avea furnizori de servicii care pot prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru furnizarea corectă a serviciilor lor, cum ar fi, dar fără a se limita la: întreținerea site-ului web, gestionarea evenimentelor, găzduirea site-ului web, analiza datelor, furnizarea infrastructurii și alte servicii similare.

Prelucrarea datelor efectuată de acești terți se va face pentru a respecta scopurile Controlorului și fiind legitimă să facă acest lucru pe baza unui Acord de prelucrare a datelor (DPA) semnat între furnizor și Controlor.

Nu vom oferi datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți decât dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege, o autoritate competentă sau suntem legal îndreptățiți să facem acest lucru.

F. Ce drepturi aveți cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră?

Persoana vizată își poate exercita drepturile conform următoarelor informații și cu privire la limitările drepturilor cuprinse în reglementările privind protecția datelor:

Drepturile persoanei vizateConţinutModalitati de solicitare
AccesDreptul de a obține de la Controlor confirmarea dacă sunt sau nu prelucrate date cu caracter personal care îl privesc și, dacă este cazul, acces la acele date cu caracter personal.

Persoana vizată își poate exercita drepturile trimițând o comunicare în atenția EPTISA la următoarea adresă strada Emilio Muñoz, nr. 35-37 (28037), Madrid sau trimițând un e-mail la dataprotection@eptisa.com. În oricare din cazuri, persoana vizată va indica ce drept își exercită și, dacă este cazul, informațiile suplimentare necesare. De asemenea, trebuie să rețineți că EPTISA va răspunde solicitării dumneavoastră în termenele legale stabilite și ținând cont de cadrul legal actual.

CorecţieDreptul de a obține de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc.
ŞtergereDreptul de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc în anumite circumstanțe.
Dreptul de a obiectaDreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în interese legitime urmărite de operator.
Restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

 • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora;
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale;
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului prevalează pe cele ale persoanei vizate.
Retragerea consimțământului datPersoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.
PortabilitatePersoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc, pe care le-a furnizat unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care este lizibil și are dreptul de a transmite acele date altui operator.

De asemenea, dacă considerați că EPTISA nu v-a prelucrat datele personale în conformitate cu reglementările aplicabile, puteți depune o plângere la Agenția pentru Protecția Datelor  prin site-ul dvs www.aepd.es. Cu toate acestea, vă rugăm să ne contactați înainte de a depune o reclamație, prin intermediul canalelor indicate, pentru a putea trata mai rapid solicitarea dumneavoastră și a clarifica eventualele îndoieli care pot apărea.

În cazul în care vă exercitați drepturile, este posibil ca datele dumneavoastră să rămână blocate la dispoziția autorităților competente, în conformitate cu reglementările privind protecția datelor, pentru a se ocupa de eventualele responsabilități care decurg din prelucrare.

Pentru orice întrebări suplimentare despre modul în care tratăm datele dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la dataprotection@eptisa.com

G. Link-uri de la terți

Politica noastră de confidențialitate nu se aplică și nu suntem responsabili pentru confidențialitatea, informațiile sau alte practici furnizate de terțe părți, inclusiv terțe părți care pot fi afișate în rezultatele căutării și paginile web accesate din această aplicație web. Includerea unui link pe acest site web nu implică aprobarea site-ului, forumului sau aplicației asociate de către noi.

H. Lege aplicabilă

Legea aplicabilă în caz de dispută sau conflict de interpretare a termenilor care conformează această Politică, precum și orice întrebare legată de serviciile Web, va fi legea spaniolă.
Compania presupune că utilizatorul este informat și acceptă condițiile stabilite mai sus dacă continuă să navigheze pe site, dacă a fost informat de existența acestuia prin orice mijloace într-un prim strat informativ și, după caz, dacă apasă butonul „trimite”, „Accept” (sau echivalent) găsite în formularele de colectare a datelor.

Dacă aveți îndoieli, întrebări sau recomandări cu privire la politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: dataprotection@eptisa.com