Together for a better future

FECHA

Modernizare cu fonduri europene a Drumului Județean 106B în Sibiu

EPTISA România a asigurat serviciile de proiectare (studii de teren, proiect pentru autorizarea execuției, proiect tehnic de execuție la nivel de detaliu, proiect de monitorizare a zonelor afectate de alunecări de teren) și asistență tehnică pe perioada execuției pentru lucrările de modernizare a DJ 106B A1-Ocna Sibiu-Loamneș-Soroștin-Țapu. Lucrările au fost recepționate în data de 31 Ianuarie 2024, după o durată de aproximativ 2 ani de la începerea execuției. Valoarea finală a lucrărilor executate a fost de 121.305.320,95 LEI.

Principalele lucrări executate:

 • corecția elementelor geometrice ale drumului (razele curbelor, pante longitudinale și transversale, intersecții, lățimea părții carosabile și elementele de colectare și scurgere a apelor – rigole, șanțuri, podețe) astfel încât acestea să satisfacă prevederile normativelor în vigoare pentru siguranța circulației rutiere și pietonale;
 • introducerea unui sens giratoriu intravilan nou;
 • îmbunătățirea terenului de fundare al drumului pe zonele cu teren slab, cu blocaj din piatră împănată (8 700 mc);
 • realizarea de casete de lărgire a platformei drumului;
 • refacerea structurii rutiere pe cei 35 de km;
 • amenajarea a 141 de căi de acces spre drumuri laterale;
 • amenajarea a 659 de căi de acces către proprietăți;
 • 13,7 mii mp de trotuare;
 • relocarea de rețele de utilități publice: gaz metan, distribuție energie electrică, telecomunicații, apă-canal;
 • 11,5 km de rigole carosabile noi, în interiorul localităților;
 • 33,4 km de șanțuri betonate și din pământ, pentru preluarea apelor pluviale;
 • drenuri longitudinale sub șanțuri, pentru preluarea și conducerea apelor de infiltrații în teren;
 • refacerea amenajărilor a 2 treceri la nivel cu CF, inclusiv instalațiile aferente;
 • înlocuirea a 2 poduri, cu fundații și suprastructuri noi;
 • reabilitarea a 5 poduri existente – reparații la infrastructuri, suprastructuri, refacerea părții carosabile, a trotuarelor, rosturi de dilatație, parapete, racordări cu terasamente, amenajarea locală a văilor;
 • 1,8 km liniari cu stabilizarea versanților cu potențial ridicat de alunecare/ prăbușire, cu lucrări de consolidări de diverse tipuri: fundație adâncită de parapete, zid din beton armat monolit, ziduri cornier (cu elevație suplă), grindă de coronament cu fundații pe coloane forate Ø800mm și lungimi de 10-16m (total 297 piloți);
 • reabilitarea unui zid existent intravilan, prin cămășuire;
 • amenajarea a 7 stații pentru transportul în comun, inclusiv adăposturi pentru călători;
 • 600 de copaci plantați în zonele prevăzute ca perdele forestiere;
 • înlocuirea și adăugarea de parapete noi, borne kilometrice și hectometrice, stâlpi pentru delimitarea platformei rutiere;
 • refacerea marcajelor și indicatoarelor, inclusiv marcaje colorate în dreptul școlilor.

 

Cu ocazia finalizării lucrărilor, Președintele Consiliului Județean Sibiu a declarant: „Prin această investiție nu am construit doar un drum, ci am reușit să îmbunătățim și condițiile de trai pentru oamenii din Șura Mică, Loamneș, Hașag, Soroștin și Țapu. Acum au trotuare, accese îmbunătățite către case și grădini, rigole pentru preluarea apelor pluviale. Am avut întâlniri în teren cu mulți dintre aceștia și, împreună cu colegii din echipa de proiect și cu constructorul, am găsit acele soluții care să le aducă un plus de confort oamenilor, respectând totodată normele de siguranță rutieră”.

Mai multe articole referitoare la finalizarea lucrărilor Drumului Județean 106B in Sibiu:

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR